Bygglovsritningar & byggritningar 8000kr - 15000kr inkl moms

Arkitekthjälpen i Göteborg är en arkitektbyrå inom PartnerInWest AB som strävar efter bästa service, rimliga priser samt kompetens och kunskap.

Vi är tillgängliga för våra kunder 24/7

Vi är tillgängliga för våra kunder 24/7 och har en platt organisation där vårat största intresse är att ha nöjda kunder. Vår styrka ligger i att rita bygglovsritningar och byggritningar.

Byggprojekt

Att driva rita och genomföra ett byggprojekt är en dröm för många. Tyvärr kan många gånger drömmen leda till en mardröm med rättsliga tvister som efterspel. Att anlita en bra arkitekt är en garanti att du inte misslyckas i projektet och många gånger det viktigaste steget. Vår byrå är baserad i Göteborg men vi gör projekt i hela Sverige.

Hur hjälper vi dig?

Du har en vision – idé – dröm. Du vill skapa något unikt. Det kan vara ett hus, fritidshus, om- och tillbyggnad, butik, restaurang, till och med nytänkande kring en franchise kedja. Du vill ha kvalitet, god design, rimliga priser och tillgänglighet. Vi genomför ditt projekt och din vision på bästa och rimligaste sätt.

Etapper

Etapp 1 - Vision: Vi diskuterar era önskemål och analyserar projektets och platsens förutsättningar för att sedan presentera ett skissförslag.

Etapp 2 - Bygglov.

Vi ritar formella bygglovsritningar och lämnar in bygglovsansökan på Stadsbyggnadskontoret. I detta skede bör även konstruktör och kontrollansvarig anlitas separat.

Etapp 3-Förfrågningsunderlag.

Vi tar fram de ritningar och handlingar som behövs för att bygget skall kunna prissättas och ett avtal med ett byggföretag skall genomföras.

Etapp 4 - Upphandling byggföretag.

Vi hjälper er att hitta rätt byggare till ett bra pris.

Etapp 5 - Bygghandling.

Tillägg som man vid upphandlingen kommit överens om genomförs och förfrågningsunderlaget görs om till bygghandlingar som byggföretaget bygger efter.

Etapp 6 - Genomförande.

Under arbetets gång finns vi tillgängliga för konsultation och eventuella för oförutsägbara händelser.

Etapp 7 - Besiktning.

Efter en slutbesiktning av kommunens inspektör får man ett slutbevis och byggnaden kan formellt tas i bruk. Vi sparar ritningar och dokument i vårt arkiv.

Tidigare uppdrag

Attefallshus Kungsbacka

Ålderdomshem Bengtsfors

Villa Kristianstad

Vi är tillgängliga för våra kunder 24/7